OK VISIE, deel 3

Blog Single

Van OPO naar EPA

In dertig jaar is er veel veranderd op de operatiekamers. Ik herinner me hem nog goed, de orthopeed in mijn opleidingsziekenhuis. De kleinste steriele jas sleepte over de grond toen hij met klepperende klompjes een rondedansje maakte met zijn eerste meniscus die hij via een arthroscopie had gevangen als trofee in de lucht. Of het lied dat wij zongen voor de vertrekkende oogarts: ‘Lenzen planten in recordtijd, gaan we missen voor altijd.’ Het is nu bijna beschamend om te zeggen dat hij, de snelste oogarts van toen, slechts drie cataractingrepen op een middag deed…

Er is de afgelopen jaren ongelooflijk veel geavanceerd apparatuur de OK binnengereden, specialisten specialiseren zich binnen hun eigen vakgebied, Zelfstandige Behandel Centra schieten als paddenstoelen uit de grond, voor hoog complexe chirurgie moet je bij Universitaire en Topklinische Ziekenhuizen zijn en organisaties moeten hun processen efficiënt inrichten om de hoge productie te behalen die nodig is om financieel gezond te blijven.

Wat niet of nauwelijks veranderd is in de afgelopen jaren, is de schaarste aan gespecialiseerd personeel én de manier van opleiden. Tot mijn grote vreugde komt daar nu verandering in. In samenwerking met professionals, zorg- en opleidingsinstellingen wordt er op dit moment hard aan de weg getimmerd om een nieuw, flexibel en modulair opleidingsaanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de behoefte in de zorgsector en, heel belangrijk, wat meer mogelijkheden biedt voor de professional.

Er komt dus een duurzame verbetering van het opleidingsaanbod voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel in heel Nederland. De plannen zijn ambitieus. De ontwikkeling van het nieuwe onderwijs moet er in 2020 al deels staan.

Het is goed te weten dat niet alleen de manier van opleiden in de klas verandert, op de werkvloer krijgen we er allemaal mee te maken. We gaan kennismaken met Entrustable Professional Activities, ofwel EPA’s. Dit zijn professionele activiteiten die modulair worden aangeboden. De student moet laten zien dat hij of zij voldoende bekwaam is voor bepaalde taken zodat die aan hem of haar zelfstandig toevertrouwd kunnen worden.

We moeten aan de slag, mensen!

Of je nu student, gediplomeerd, praktijkopleider of leidinggevende bent, we moeten in het gedachtengoed van de EPA komen. Google vast eens op CZO Flex Level en lees wat collega’s aan het ontwikkelen zijn en waar jij op korte termijn mee te maken krijgt.

Als leidinggevende weet ik dat het een uitdaging wordt om alle neuzen richting de EPA’s te krijgen en daarom sluit ik af met een Loesje:
‘Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten zoveel te beleven valt!’