Recensie van lezing bij Café Doodgewoon West-Brabant

Blog Single

Een prachtige avond in Café Doodgewoon West-Brabant & Tholen

Recensie

Café Doodgewoon West-Brabant – Recensie over Annerieke de Vries

De stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen (VPTZ) en het Netwerk Palliatieve Zorg organiseren vier maal per jaar een editie van Café Doodgewoon West-Brabant. Aan de hand van thema-avonden brengen we formele en informele zorgverleners uit West-Brabant en Tholen met elkaar in contact, laten hen ervaringen en informatie uitwisselen rondom palliatieve zorg. Zo stimuleren we het gesprek over het levenseinde, zowel aan beroepskrachten en vrijwilligers, als aan de mensen voor wie het levenseinde in zicht komt en hun directe naasten, de mantelzorgers.

Op donderdag 23 januari 2020 is Annerieke de Vries te gast in Roosendaal. Zij is schrijfster en ervaringsdeskundige en heeft het ziekte- en sterfproces van haar moeder intensief meegemaakt. Het boek “Een voltooid leven” handelt hierover, geschreven vanuit het perspectief van Doortje Geron, haar moeder. Bij Café Doodgewoon heeft Annerieke plaatsgenomen op het podium. De rollator neemt een centrale plaats in. Wanneer de schrijfster zit op de rollator zit spreekt zij, voorlezend uit haar boek, als haar moeder. Wanneer Annerieke staat deelt ze wat zij in de laatste fase van het leven van haar moeder zelf meemaakt en voelt. Goudeerlijk. Met enkele zussen wordt er een lange tijd goed voor moeder gezorgd. Maar wanneer Doortje een terminaal delier krijgt, volgt een opname in het hospice. Onverwerkte gebeurtenissen uit haar leven komen naar boven. Iedereen moet zijn uiterste best doen om Doortje te begeleiden en langzaam maar zeker wordt het duidelijk waarom Doortje pas sterft als zíj daarvoor klaar is.

In Roosendaal luisteren 35 geinteresseerden geboeid naar de voorstelling van Annerieke. Na afloop komen er vragen los over de impact die mantelzorg kan hebben. Ook het onderwerp terminaal delier roept veel op. Wanneer het gedrag en de reacties van je naaste anders zijn dan je gewend bent, wanneer zij dingen zien die er niet zijn. Het delier komt vaker voor dan men denkt. Het is fijn dat er ruimte en tijd is om achteraf met elkaar in gesprek te gaan. We gaan voldaan naar huis, mét het boek “Een voltooid leven, roman over een doorleefd afscheid”, dat we in één adem uitlezen.

Louise Smit, VPTZ West-Brabant & Tholen

10-2-2020