Lezing over het boek: 'Een voltooid leven, Roman over een doorleefd afscheid

Doortje Geron, het hoofdpersonage van het boek ‘Een voltooid leven, Roman over een doorleefd afscheid’, is 78 jaar wanneer zij te horen krijgt dat ze ernstig ziek is. Zij kiest ervoor om de zware chemotherapie en bestralingen aan te gaan.
In de roman is Doortje aan het woord.
De lezer van de roman en het publiek bij een lezing krijgt een prachtige inkijk in haar hoofd en hetgeen zij in de laatste fase van haar leven meemaakt en voelt.

Annerieke de Vries is auteur.
Naast haar werk als leidinggevende op de operatieafdeling heeft zij het zware ziekte- en sterfproces van haar moeder intensief meegemaakt.
In de lezing vertelt zij het publiek over haar verwachtingen en gevoelens die zij als mantelzorger en dochter had.

De volgende thema’s komen aan bod:

*Je neemt ook de regie over jouw eigen levenseinde wanneer je kiest om doorleefd afscheid te nemen en het hele sterfproces aan te gaan.
Voor omstanders is een lang sterfproces intensief en soms zelfs lastig om mee te maken of aan te zien, maar het kan nooit de bedoeling zijn dat iemand kiest voor euthanasie om een ander niet tot last te willen zijn.
De dood hoort bij het leven, leer er met elkaar over te praten.

*Een delier in de palliatieve en terminale fase komt veel voor. Naasten en omstanders kennen een dergelijke verwardheid, die gepaard kan gaan met hallucinaties en waanbeelden, niet. Zij worden (net als de patiënt) overvallen door een delier. Soms zijn de waanbeelden van een patiënt zo heftig dat dit traumatisch kan zijn voor de naasten en omstanders. Door meer bekendheid en voorlichting te geven aan en over een delier in de palliatieve en terminale fase kan veel leed in het toch al moeilijke sterfproces bespaard blijven.

*Onverwerkte gebeurtenissen in het leven kunnen in de palliatieve en terminale fase alsnog langs komen.


De lezing duurt ongeveer 60 minuten.

Uiteraard is er een mogelijkheid om na de lezing gezamenlijk door te praten.

In 2019 is er helaas geen ruimte meer.
Interesse in een lezing voor 2020?
Via ‘Contact’ kunt u mij bereiken.