Lezing over de roman: Een voltooid leven

Als medewerker in de zorg (leidinggevende op de Operatiekamers in OLVG) en auteur voelde ik na de dood van mijn moeder een enorme noodzaak om over haar ziekte- en sterfproces te schrijven.

Mijn moeder is de hoofdpersoon van mijn roman Een voltooid leven

In de roman komen verschillende thema’s aan bod:

*Je neemt ook de regie over jouw eigen levenseinde wanneer je kiest om doorleefd afscheid te nemen en het hele sterfproces aan te gaan. Voor omstanders is een lang sterfproces intensief en soms zelfs lastig om mee te maken of aan te zien, maar het kan nooit de bedoeling zijn dat iemand kiest voor euthanasie om een ander niet tot last te willen zijn.
De dood hoort bij het leven, leer er met elkaar over te praten.
*Een delier in de palliatieve en terminale fase komt veel voor. Naasten en omstanders kennen een dergelijke verwardheid, die gepaard kan gaan met hallucinaties en waanbeelden, niet. Zij worden (net als de patiënt) overvallen door een delier. Soms zijn de waanbeelden van een patiënt zo heftig dat dit traumatisch kan zijn voor de naasten en omstanders.
Door meer bekendheid en voorlichting te geven aan een delier in de palliatieve en terminale fase kan veel leed in het toch al moeilijke sterfproces bespaard blijven.
*Onverwerkte gebeurtenissen in het leven kunnen in de palliatieve en terminale fase alsnog langs komen.
*De ervaring van de naasten / mantelzorgers

  In de lezing die ik over mijn roman Een voltooid leven geef, komen bovenstaande thema's aan bod in twee hoedanigheden:
  *
  Als dochter en mantelzorger van de ongeneeslijk zieke en stervende vrouw
  *Als ongeneeslijk zieke en stervende vrouw. De roman is vanuit het perspectief van zieke Door Geron geschreven. Door delen voor te lezen komt de ongeneeslijk zieke en servende vrouw aan het woord.

   De lezing duurt ongeveer 60 minuten.
   Uiteraard is er een mogelijkheid om na de lezing gezamenlijk door te praten.

   In 2019 is er helaas geen ruimte meer.
   Interesse in een lezing voor 2020?
   Via ‘Contact’ kunt u mij bereiken.